ЛФК (лікувально-фізична культура)

Без фізичної культури, як відомо, людина не зможе бути здоровою і активною. В санаторії «Борисфен» до цього методу лікування відносяться уважно, прислуховуючись до порад лікарів, за чиїми направленнями прийшов пацієнт.

Лікувальна фізкультура – це комплекс засобів, форм і методів фізичної культури, які застосовують до хворого з лікувальною і профілактичною метою.

У нашому санаторії практикують групові, малогрупові, індивідуальні лікувально фізичні процедури.

Проведення лікувальної фізкультури залежить від характеру захво­рювання або травми.

Групові, малогрупові, індивідуальні заняття лікувальною гімнастикою рекомен­дуються у формі комплексу фізичних вправ, які хворі виконують кілька разів протягом дня. Вони проходять під наглядом реабілітолога. Індивідуальні заняття значно підвищу­ють ефективність лікувальної гімнастики. Ця форма ЛФК має особливе зна­чення при лікуванні пошкоджень опорно-рухового апарату, центральної та пе­риферичної нервової системи, у післяопераційний період.

Завдання лікувальної фізкультури в комплексному лікуванні захворювань:

1) загальне оздоровлення і зміцнення організму хворої людини;

2) вплив на регуляцію травних процесів;

3) зміцнення всієї системи м’язів черевного преса, підвищення внутрішньочеревного тиску і стимуляція моторної функції травного апарату;

4) активізація кровообігу в черевній порожнині і малому тазі, запобігання спайкового процесу і застійних явищ;

5) поліпшення і розвиток функції повного дихання з переважним розвитком діафрагмального дихання;

6) надання позитивного впливу на нервово-психічну сферу хворого, підвищення його емоційного стану.

 

Люди, які ведуть малорухоме життя, прирікають свій організм на згасання.

По-перше, м’язи атрофуються.

По-друге, серце працює погано.

По-трете, тканини та органи недостатньо забезпечуються кров’ю, тому така людина дихає поверхнево. Недостатність рухів і загартування робить організм уразливим.

Ми звернули увагу, що добрі результати дає лікувальна фізкультура в поєднанні з клінічним, бальнеологічним та курортним лікуванням.

Головне в лікувальній фізкультурі – це фізичні вправи, спеціально застосовані до хворої людини з метою її оздоровлення.

Лікувальна фізкультура добре впливає на стан серцево-судинної і лікувальної систем, на психіку хворих, активізує обмін речовин, зміцнює кісткову і м’язову системи.

Звертаємо вашу увагу, що лікувальна фізкультура може принести користь тільки в тому разі, коли її призначають своєчасно. Добрий ефект від лікувальної фізкультури буває, коли її застосовують тривалий час, як повний курс лікування, залежно від захворювання.

Щоб бути здоровими фізично і емоціонально, запрошуємо відвідати наш курортно-лікувальний санаторій.